VÕIDA 1000 EUR REKLAAMPAKETT!

Ole firmajuht või usin töömesilane – kui sinu töökohas mängib Raadio HIT FM, siis anna meile sellest teada. Loosime välja 1000-eurose reklaamipaketi firmade vahel, kus kuulatakse Raadiot HIT FM. Boonusena teeme ka tasuta raadioklipi.

Kampaania toimub ajavahemikul 19.10. – 30.10.2015 ning kõikide kampaanias osalenud ettevõtete vahel läheb loosi reklaampakett väärtusega 1000 EUR (sisaldab käibemaksu). Paketis sisaldub raadioklipi mängimine raadioeetris 1 kuu jooksul kliendi poolt valitud perioodil.

Mäng läbi.

Võitja V&V Õigusbüroo

Palju õnne!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAMPAANIAREEGLID

Kampaania „VÕIDA 1000 EUR REKLAAMPAKETT“ toimub ajavahemikul 19.10. – 30.10.2015, mida korraldab Raadio HIT FM OÜ. Kampaania lõpus loositakse kõikide kampaanias osalenud ettevõtete vahel välja peaauhinnana turunduspakett väärtuses 1000 EUR (sisaldab käibemaksu). Paketis sisaldub raadioklipi valmistamine, selle mängimine raadioeetris 1 kuu jooksul kliendi poolt valitud perioodil. Võidust anname teada raadioeetris ja Raadio HIT FM kodulehel ning sotsiaalmeedia kanalites. Kampaaniaperioodil võidakse loosida Raadio HIT FM eetris ka vaheauhindu kõikide osavõtjate vahel.

Et loosimistel osaleda, tuleb enda ettevõtte andmed registreerida kampaaniaperioodil Raadio HIT FM kodulehel, sektoris “Raadiomängud”.

OSALEMISÕIGUS

Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud, välja arvatud Raadio HIT FM OÜ juhatuse liikmete, töötajate või nende pereliikmete osalusega äriühingud. Eraisikust tarbijate osavõttu antud kampaaniast ei arvestata.

LOOSIMINE

Peaauhinna loosimine toimub kampaania lõppedes – 30.10.2015 kell 15:00 Raadio HIT FM otse-eetris.

VÕITJAD

Auhinna võitnud ettevõtte kontaktisik peab auhinna võitmisel telefonile vastama. Eesmärgiks on teha raadio otse-eetris võitjaga väike intervjuu. Telefonile mittevastamisel loositakse kampaaniast osavõtjate vahel koheselt välja järgmine võitja seni, kuni võitnud ettevõtte kontaktisik telefonile vastab.
Võitja kohustub peaauhinna võidu korral selle kasutama 3 kuu jooksul, kuid mitte hiljem kui 28.02.2016.

LISAINFORMATSIOON

1. Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.
2. Kampaania auhindu ei tohi edasi müüa, neid ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.
3. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimise kohta on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
4. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt ka Raadio HIT FM kaudu raadioeetri vahendusel.
5. Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik enne 31.12.2015 ühendust saada võidu kasutamise vormistamiseks.
6. Kampaania korraldajal on õigus kontrollida kõikide registreerunud ettevõtete olemasolu ning kontaktandmete paikapidavust. Auhind ei kuulu väljastamisele, kui ettevõtet ei eksisteeri või ta on kampaania lõppemise hetkeks oma tegevuse lõpetanud.
7. Kampaanias osalemisega kinnitab registreerija, et tal on selleks õigus ning et ta on tutvunud ja nõustub kampaania reeglitega.
8. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele.
Lisainformatsiooni kampaaniaküsimustes saab e-postiaadressil info@hitfm.ee