Reklaam

Raadio HIT FM on täiskasvanud kuulajale mõeldud muusikaraadio. Pakume levialas parimat helikvaliteeti (kogu signaaliahel täislineaarne) ning konkurentidest oluliselt laiemat muusikavalikut läbi aastakümnete. Suurim osakaal (ca 70%) on 80-90ndate muusikal, sekka rokenrolliklassikat ja ka tänase päeva hitte. Muusikavaliku eest hoolitsevad kogenud tegijad, kes raadiomaastikul olnud juba 90-ndate algusest.

Oma levialaga jõuame enamiku eesti keelt kõneleva inimeseni. Meid on võimalik kuulata Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning neid linnu ümbritsevais maakondades. Lisaks loomulikult ka läbi veebi: www.hitfm.ee/player

Võtke ühendust!

Enn Viidik, enn@hitfm.ee / +372 606 4202 / +372 56 483 472

Raadio HIT FM hinnakiri 2017

 

Sagedused:

Tallinn 88,3 MHz, Tartu 103,0 MHz, Pärnu 96,4 MHz

Levialad:

HITFM_leviala