Reklaam

Raadio HIT FM on täiskasvanud kuulajale mõeldud muusikaraadio. Pakume levialas parimat helikvaliteeti (kogu signaaliahel täislineaarne) ning konkurentidest oluliselt laiemat muusikavalikut läbi aastakümnete. Suurim osakaal (ca 70%) on 80-90ndate muusikal, sekka rokenrolliklassikat ja ka tänase päeva hitte. Muusikavaliku eest hoolitsevad kogenud tegijad, kes raadiomaastikul olnud juba 90ndate algusest: Priit Allas, Urmas Linnamägi, Kaido Vare, Aivar Sirelpuu, Märt Rannamäe jt.

Oma levialaga jõuame enamiku eesti keelt kõneleva inimeseni. Meid on võimalik kuulata Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning neid linnu ümbritsevais maakondades. Lisaks loomulikult ka läbi veebi: www.hitfm.ee/player

 

Võtke ühendust!

Enn Viidik, enn@hitfm.ee / +372 606 4202 / +372 56 483 472

Raadio HIT FM hinnakiri 2017

 

Sagedused:

Tallinn 88,3 MHz, Tartu 103,0 MHz, Pärnu 96,4 MHz

Levialad:

HITFM_leviala